کامیون Volvo VNL به زودی وارد آمریکن تراک میشود!

وبسایت پارسی مد گزارش می دهد که به زودی و احتملا طی آبدیت ۱٫۳۵ آمریکن تراک که گفته میشود آبدیت بزرگی است کامیون محبوب کامیون Volvo VNL وارد بازی آمریکن تراک شود. این خبر بسیار برای آمریکن تراک باز ها ادامه مطلب…