انتشار ویدیویی جدید از آپدیت یوروتراک ۲

اخیرا ویدیویی در فضای اینترنت پخش شده است که نشان دهنده این است که جاده های بسیار بزرگ و جدید در دستور کار نقشه سازان بازی یوروتراک ۲ قرار گرفته است که احتملا در آپدیت ۱٫۳۵ نمایان می شود ، پس از واکنش های مثبت مردم نسبت به این ویدیو ادامه مطلب…